ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ข้าวไรซ์เบอรี่         อีเขียว แบบซองซาเช่ย์          นาข้าวที่โคราช