ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      อินทผาลัม-มะนาว         ส้มเขียวหวาน         แปลงข้าว จ.สิงห์บุรี