นาข้าว 25 ไร่       ถั่วฝักยาว       ผักกาดขาว จ.ตาก       เขียว      
อีเขียวกับมะขาม
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
มะขามกระดานที่วังน้ำเขียว ใช้อีเขียวทั้ง 100% ฝักใหญ่มาก